ארועים

הסדנה התקיימה ב-16 בינואר ודנה בהתפתחויות שונות שיעצבו את עתיד המדינה לקראת 2048