היערכות מדינת ישראל אל מול התמורות הגיאופוליטיות במזח התיכון

מחבר: 
שלמה חסון ורפאל רודניק
שנה: 
2019

הספר "היערכות מדינת ישראל אל מול התמורות הגיאופוליטיות במזרח התיכון" הוא חלק ממיזם "ישראל 2048 לקראת סדר יום" שמקדם מרכז שאשא למחקרים אסטרטגיים באוניברסיטה העברית בירושלים. במסגרת מיזם זה פועלים במרכז חמישה צוותים העוסקים בנושאים הבאים: ההתפתחויות הגיאופוליטיות והיערכות ישראל, הון אנושי, תכנון ופיתוח מרחבי, חדשנות מדע וטכנולוגיה, ודמוקרטיה ומשילות. הכוונה היא לפרוס בתחומים אלה מצע רחב לחשיבה אסטרטגית בדבר התפתחותה של מדינת ישראל, לזהות אתגרים ולהציע כלים להתמודדות עמם.

הספר מציג את עבודת הצוות שפעל בתחום הגיאופוליטי. הצוות כלל אנשי אקדמיה, מומחי תוכן מגוונים, נציגי זרועות הביטחון ומשרדי הממשלה. הצוות בחן את התהליכים הגיאופוליטיים המתחוללים בזירה האזורית, זיהה את האתגרים שהם מציבים ופיתח המלצות לפעולה בתחום המדיני, הביטחוני, הכלכלי והמשפטי.

החלק הראשון של הספר מציג סקירה כוללת של עבודת צוות החשיבה תוך בחינת מגמות על ומשני משחק, פיתוח תסריטים, זיהוי אתגרים והתוויית דרכי פעולה. החלק השני בוחן לעומק סוגיות גיאופוליטיות שונות תוך התמקדות בזירה הבינלאומית, האזורית, הכלכלית והמשפטית.

אנו מקווים כי הספר יתרום ליצירת עתיד טוב יותר למדינת ישראל של 2048.

https://drive.google.com/file/d/1EHVtDTlOU0mcTilNXRcHzdZ0Qqind2mO/view?usp=sharing