כנס 'לקראת 2048: חשיבה אסטרטגית רב-תחומית', 15-16 באפריל 2018

תקציר הכנס: תקציר כנס לקראת 2048.סופי.pdf

מיזם "לקראת 2048: חשיבה אסטרטגית רב-תחומית":  מיזם-לקראת 2048.pdf

תכנית הכנס: תכנית הכנס 'לקראת 2048'.pdf

 על מיזם ישראל 2048

מיזם 'ישראל 2048 :לקראת סדר יום חדש' הוא הזמנה לחשיבה משותפת על עתיד מדינת ישראל. האתגרים המורכבים עמם המדינה מתמודדת מיום היווסדה והמציאות חסרת הוודאות בה היא מנווטת את דרכה, עודדו פיתוח ושכלול תהליכי קבלת החלטות המבוססים על אלתור ועל תכנונים ומענים קצרי טווח. לקראת שנת ה-70 של המדינה אנו מציעים להתחיל לחשוב לטווח רחוק, ולפתח מדיניות ותכנון אסטרטגי אשר יעצבו את דמותה של המדינה לקראת שנת ה-100 להקמתה, שנת 2048. תכנון ארוך טווח הוא סממן אך גם תנאי, ליציבותה ולחוסנה של מדינת ישראל.
במציאות המורכבת ורבת התהפוכות בה אנו חיים לא ניתן לחזות בוודאות את העתיד לבוא, אולם החשיבה והתכנון האסטרטגיים מייצרים כלים שיכולים לסייע בקבלת החלטות לטווח הקצר ובקביעת סדר עדיפויות להשקעת משאבים ולקידום מיזמים שדורשים זמן הבשלה ארוך. פרויקט 'ישראל 2048 :לקראת סדר יום חדש', בהובלת מרכז שאשא למחקרים אסטרטגיים באוניברסיטה העברית, מאפשר לבחון את ההתפתחויות האפשריות בתחומים שונים; גיאופוליטיקה, הון אנושי, הון חברתי, חדשנות, תכנון ופיתוח מרחבי ומשילות ודמוקרטיה, ולהיערך לקראתן. באופן זה מבקש מרכז שאשא לקדם דיון אסטרטגי עם הנוגעים בדבר, לבחון סיכונים והזדמנויות ולהיערך לקראתם מבעוד מועד. 
המטרה המרכזית של מיזם זה היא לחזק את האפקטיביות והיעילות של מוסדות השלטון ולתרום לקידום החברה, הכלכלה והביטחון, באמצעות פיתוח סדר יום אסטרטגי כולל והנחלת חשיבה אסטרטגית למגזר הציבורי, הפרטי ולחברה האזרחית.
היעדים המפורטים הם: 
1.         יצירת סדר יום חדש לישראל אשר יגובש בתהליך של למידה משותפת שבה ייטלו חלק קובעי מדיניות, נציגי המגזר הפרטי והחברה האזרחית ואנשי מחקר. אלה יעסקו בלימוד המציאות העכשוויות, יחשבו על העתיד ויתכוננו אליו תוך התמודדות עם אפשרויות בלתי צפויות, יזהו הזדמנויות וייערכו לקראת סיכונים, ויפתחו אסטרטגיות למימוש סדר היום במצבים שונים האפופים באי-ודאות.
2.         פיתוח מנהיגות וטיפוח ההון האנושי בממשל, במגזר הפרטי ובחברה האזרחית באמצעות הנחלת חשיבה אסטרטגית הצופה פני עתיד. במסגרת זו יושם דגש על הדברים הבאים:
         א.         פיתוח סדר יום שינחה את הפעילות ויסייע בעיצוב מדיניות.
         ב.         הנחלת חשיבה מערכתית לטווחי זמן שונים (קצר, בינוני וארוך), המתייחסת לסוגיות של מורכבות (ריבוי תהליכים, שחקנים ואינטראקציות) ולאי-ודאות.
          ג.          טיפוח חדשנות, שיפור הניהול והגדלת המקצועיות מתוך הסתכלות רב-תחומית וראייה אינטגרטיבית הבוחנת אפשרויות שונות תוך זיהוי הסיכויים והערכת הסיכונים הטמונים בהן.
         ד.         פיתוח אסטרטגיות פעולה הנגזרות מסדר היום וממתווי המדיניות.
         ה.         קידום שילוביות בין משרדי הממשלה באמצעות תיאום ושיתופי פעולה בתכנון ובביצוע ובין הממשלה לבין המגזר הפרטי והחברה האזרחית.
          ו.          פיתוח יכולות יישום למימוש האסטרטגיות שפותחו תוך הגדלת היעילות והאפקטיביות של מוסדות השלטון, המגזר הפרטי והחברה האזרחית. במסגרת זו יושם דגש על הכנת תכניות וייזום פרויקטים הנגזרים מהאסטרטגיות שפותחו תוך טיפוח הלמידה, התיאום והעשייה המשותפים בין משרדי ממשלה ומגזרים שונים.
3.         פיתוח תהליכי למידה משותפת בין האקדמיה לבין הממשלה, המגזר הפרטי והחברה האזרחית. פיתוח סדר היום נתפס בהצעה זו כתהליך מחולל למידה שלו שותפים נבחרים, אנשי שירות המדינה, המגזר הפרטי והחברה האזרחית. במסגרת זו יתקיימו חילופי מידע וידע בין עולם המעשה והמחקר בארץ ובחו"ל בדיאלוג שוטף ופתוח, תוך התמקדות בסוגיות אסטרטגיות הטעונות ליבון ומענה.