בין הים התיכון לנהר הירדן: תכנון אסטרטגי 2050

פרוייקטים

חזון , תאריך תחילת הפרוייקט: 20.05.2014 , קישור לדף צוות הפרוייקט

פרסומים

Strategic Plan 2050: Between the Mediterranean Sea and the Jordan River , Shlomo Hasson, Rami Nasralla , 2018 , קישור לפרסום
Strategic Plan 2050:Between the Mediterranean Sea and the Jordan River , Shlomo Hasson, Rami Nasralla , 2017 , קישור לפרסום