ישראל 2048: חשיבה אסטרטגית מרחבית

פרסומים

ישראל 2048: חשיבה אסטרטגית לתכנון ופיתוח מרחבי , , 2016 , קישור לפרסום
חשיבה אסטרטגית לפיתוח מרחבי , , 2014 , קישור לפרסום