מגפת הקורונה - ממשבר לשגשוג

 

מפת דרכים אסטרטגית למדינת ישראל בעקבות מגפת הקורונה- 'ממשבר לשגשוג'

13 במאי 2020

בחודשיים האחרונים מרכז שאשא למחקרים אסטרטגיים באוניברסיטה העברית הוביל והשתתף בתהליכי חשיבה שעסקו במדיניות ואסטרטגיה של מדינת ישראל לנוכח מגפת הקורונה. בתהליכים אלו נטלו חלק נציגים ממשרדי הממשלה, מצה"ל, מהרשויות המקומיות, מהמגזר העסקי, מהאקדמיה, מהחברה האזרחית ומומחי תוכן שונים.

המסמך המצורף, שהופץ לגופי הממשל השונים, מסכם את התובנות מתהליכי העבודה הללו ופורס מפת דרכים אסטרטגית רב-תחומית למדינת ישראל. מטרת המסמך היא לסייע בתהליכי החשיבה והתכנון במסגרת התווית מדיניות וגיבוש תוכנית אסטרטגית כוללת למדינת ישראל. כמו כן, המסמך מציע כלים שימושיים לשם קידום היעילות והמועילות של תהליכי התכנון והניהול של המערכה המדינית.

פרופ' שלמה חסון

ד"ר רפאל רודניק

https://bit.ly/3iib1Kg