אודות המרכז

החזון של המרכז הוא לפתח ולקדם עבודות שתתאפייינה בחשיבה אסטרטגית, תהיינה אטרקטיביות ואפקטיביות.

1.      חשיבה אסטרטגית. עבודות המתמודדות באמצעות חשיבה אסטרטגית עם בעיות שבמרכז סדר היום המדיני והחברתי.  החשיבה האסטרטגית תהיה בשני מישורים: ייעוץ לגופי ממשל הפועלים בגישה המתקדמת מלמעלה-למטה, ויוזמה של המרכז בחשיבה המתקדמת מלמטה-למעלה.

2.      אטרקטיביות. עבודות אטרקטיביות לקובעי מדיניות, אסטרטגים, יזמים ותקשורת, שיכולות לגייס תמיכה פוליטית ותמיכה כספית.

3.      אפקטיביות. עבודות אפקטיביות שניתנות לביצוע במחיר נמוך יחסית, בתקופה קצרה יחסית ואשר מעלות רעיונות חדשים ומחוללות תהליכים חדשים בטווח הקצר ומשפיעות על המציאות בטווח הארוך.

שלוש התכונות הללו צריכות למצב את המרכז בעמדה טובה בתחרות עם מכוני מחקר אחרים, ולהבטיח ראייה כוללת, תמיכה פוליטית וחברתית, גיוס משאבים, בולטות תקשורתית, והשפעה על סדר היום המדיני והחברתי.

אסטרטגיית הפיתוח  נגזרת מתפיסת החזון של המרכז. היא מבקשת ליצור יייחוד באמצעות התמקדות בתחומים שבהם ניתן לממש את עקרונות החזון. תחומים אלה כוללים:

1.     התמורות הגאופוליטיות במזרח התיכון והשפעתן על ישראל.

2.     הון אנושי.

3.     חדשנות, מדע וטכנולוגיה.

4.     חשיבה אסטרטגית מרחבית.

a.      תכנון ופיתוח מרחבי וניהול המשאבים הציבוריים.

b.      ישראל ופלסטין 2050: תכנון אסטרטגי למרחב שבין נהר הירדן לים התיכון.

c.      ירושלים והאזור שמסביבה.

5.      משילות ודמוקרטיה.